Utredning om kraven för att förena kontaktförbud med fotboja

Skriftlig fråga 2014/15:668 av Pia Hallström (M)

Pia Hallström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2011 ändrade alliansregeringen lagen om kontaktförbud. I samband med det nya brottet, olaga förföljelse, infördes även möjligheten att använda elektronisk övervakning genom att införa särskilt utvidgat kontaktförbud. Det är ett sätt att säkerställa att kontaktförbudet efterlevs, och det är en åtgärd som ökar tryggheten för brottsoffer.

Det har visat sig att fotboja hittills kommit till användning i mycket begränsad omfattning. Det kan bero på att kraven för att förena ett kontaktförbud med fotboja är för högt ställda i lagstiftningen. I enlighet med riksdagens mening i ett tillkännagivande ska en utredning tillsättas för att utreda frågan huruvida kraven för när ett kontaktförbud får förenas med elektronisk fotboja är för höga. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

När kommer regeringen att tillsätta en utredning som ser över om kraven för när kontaktförbud får förenas med fotboja är för höga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24
Svar på skriftlig fråga