Utredning om stulen ungdom

Skriftlig fråga 2005/06:2022 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2022 av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Utredning om stulen ungdom

I januari 2006 startades en förening under namnet Stulen barndom i Nässjö. Föreningen har i dag över 600 medlemmar och består av personer som under sin barndom varit omhändertagna av samhället och placerade på olika barnhem runt om i vårt land, majoriteten av dem mellan 1950@1970. De som valt att engagera sig i organisationen Stulen barndom kan alla vittna om hot, psykisk eller fysisk misshandel, trakasserier eller andra övergrepp som de varit utsatta för under tiden på barnhem eller i fosterfamiljer. I Västra Götaland finns ett antal aktiva medlemmar som också bär på sår från sin traumatiska barndom de tillbringat på olika barnhem eller hos fosterföräldrar som inte ville dem väl. De arbetar aktivt på att lämna in en grupptalan.

I december 2005 visades ett uppmärksammat inslag i Dokument inifrån om fosterbarnsövergrepp och hur svårt många barnhemsbarn hade det mellan 1950@1970 runtom i Sverige. Efter detta inslag och den uppmärksamhet som programmet förde med sig, aviserade folkhälsoministern att han avsåg att tillsätta en utredning om dessa övergrepp. Direktiven för denna utredning antogs i sommar och nu pågår arbetet med att tillsätta en ensamutredare. Det är av största vikt att talespersoner från de olika föreningarna som är drabbade kan arbeta i nära samarbete med ensamutredaren. Det är också av största vikt att man i utredningen behandlar frågan om kompensation för de förluster som de drabbade har haft, genom en förstörd barndom. Att tillsätta en utredning för att de drabbade ska få ”prata av sig” är väl i och för sig behjärtansvärt, men långt ifrån tillräckligt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att utredningen om stulen barndom kommer att behandla frågan om kompensation för de förluster som de drabbade har haft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)