Utredning om värdmoderskap

Skriftlig fråga 2011/12:673 av Andreasson, Martin (FP)

Andreasson, Martin (FP)

den 20 juni

Fråga

2011/12:673 Utredning om värdmoderskap

av Martin Andreasson (FP)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den 29 mars 2012 beslutade riksdagen, med bifall till socialutskottets förslag i betänkande 2011/12:SoU26, att tillkännage för regeringen att regeringen bör vidta utredningsåtgärder för att förutsättningslöst och från ett brett perspektiv pröva frågor om surrogatmoderskap, även kallat värdmoderskap.

Utskottet framhöll i nämnda betänkande att en sådan prövning bör inkludera juridiska och etiska frågeställningar samt ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. En fråga som bör ingå i en sådan prövning är, enligt utskottet, hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Med anledning av detta vill jag fråga socialministern vilka utredningsåtgärder som förbereds för att få till stånd en förutsättningslös prövning av frågor om värdmoderskap.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-20 Anmäld: 2012-06-20 Besvarad: 2012-06-27 Svar anmält: 2012-06-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-27)