Utredningen Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder

Skriftlig fråga 2020/21:3081 av Momodou Malcolm Jallow (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Utredningen om marknadshyror, Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder (Ju 2020:10), har i uppdrag att ta fram förslag som om de genomfördes skulle innebära ett radikalt systemskifte på den svenska bostadsmarknaden. Det skulle kraftigt förändra villkoren för hyresgäster i Sverige.

De stora vinnarna på förslagen som utreds är de fastighetsägare som äger hyreshus eftersom de skulle få ta ut avsevärt högre hyror. Det handlar om enorma värden som skulle föras över från hyresgäster till hyresvärdar. Det gör att det finns starka och välorganiserade ekonomiska intressen som intensivt driver på för marknadshyror, med lobbying för att påverka de demokratiska processerna och genom opinionsbildning.

Det har tidigare uppmärksammats att direktiven till utredningen i mångt och mycket framstår som ett beställningsverk från Fastighetsägarna. Men även personer inblandade i utredningen har täta band till intressen här.

Utredningssekreteraren har under tiden som utredningen pågått även disputerat med en doktorsavhandling om just hyressättning. Hennes arbete med avhandlingen finansierades till delar av Fastighetsägarna, och i avhandlingens inledning tackar hon dem uttryckligen för pengarna. Detta sker alltså samtidigt som utredningen pågår. Att en utredare är politiskt tillsatt är en sak, men att den ledande tjänstemannen i utredningen har så täta band till Fastighetsägarna är anmärkningsvärt.

Vidare ingår i expertgruppen en nationalekonom som medverkar i egenskap av universitetslektor. Samma person är ”senior fellow” på näringslivets tankesmedja Timbro där han deltar i deras opinionsbildande arbete för marknadshyror. Nyligen har han även gått ut i medierna som styrelseledamot för den politiska kampanjgruppen Hyresgästförbundet, startad av Fria Moderata Studentförbundet. Som företrädare för denna kampanjorganisation har han då propagerat för extrema förslag om att hyresvärdar ska kunna köpa ut hyresgäster och sätta hyrorna som de vill. Han deltar så vitt jag förstår inte i utredningen i egenskap av representant för någon organisation, utan som forskare och expert. Men det är alltså en forskare som driver ett aktivt politiskt kampanjarbete i just denna fråga.​


Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka överväganden har ministern gjort i fråga om utredningens sammansättning och hur den påverkar trovärdigheten i de bedömningar som utredningen gör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-02 Överlämnad: 2021-06-02 Anmäld: 2021-06-03 Svarsdatum: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga