Utredningen om beredskapspolisen

Skriftlig fråga 2022/23:308 av Hanna Gunnarsson (V)

Hanna Gunnarsson (V)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Den 4 maj 2022 röstade riksdagen ja till att utreda återinförandet av en beredskapspolis i Sverige och riktade därmed ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen. Flera partier hade då skrivit motioner i frågan, bland annat Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet anser att en beredskapspolis skulle kunna vara användbar för att förstärka den ordinarie polisen vid allvarliga kriser. Att upprätthålla ordning och säkerhet för alla människor är såklart mycket viktigt, och det finns viktiga argument för att detta ska göras av en civilpolis och inte militär – även vid väldigt allvarliga kriser. Ett exempel på när en beredskapspolis hade varit användbar var i februari 2021 då bevakningen av gränsen till Norge behövde förstärkas under coronapandemin. I brist på personal kallades då militär personal in, vilket är mycket olämpligt i fredstid.

Fram till hösten 2012 fanns en funktion som hette beredskapspolis, bestående av civilpliktiga poliser som utgjorde en förstärkning till ordinarie personal och kallades in vid särskilda händelser. Försvarsberedningen tog upp behovet av att utreda en ny typ av beredskapspolis i sin rapport Motståndskraft (Ds 2017:66), och riksdagen beslutade som sagt om ett tillkännagivande i maj 2022.

Jag vill fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

När kommer ministern och regeringen att ta initiativ till en utredning om återinförandet av en beredskapspolis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-03 Överlämnad: 2023-02-06 Anmäld: 2023-02-07 Svarsdatum: 2023-02-15 Sista svarsdatum: 2023-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga