Utredningen om faderskap och föräldraskap

Skriftlig fråga 2019/20:992 av Jon Thorbjörnson (V)

Jon Thorbjörnson (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Utredningen om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68) tillsattes på våren 2017 och fick i uppdrag att se över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och föräldraskap. Utredaren fick också i uppdrag att göra en översyn av de författningar som handlar om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.

Utredningen blev klar den 22 augusti 2018 och har varit utsänd på remiss, där ett flertal svar kommit in. Men sedan har processen stannat av.

I utredningen finns det flera intressanta förslag, och många av remissinstanserna är positivt inställda till dessa, även om det också uppstår en del frågetecken. Frågorna som utredningen tar upp rör bland annat presumtionsreglerna och hur ett föräldraskap ska bekräftas.

Detta är viktiga frågor för att öka likabehandlingen av både barn och vuxna. I dag gäller olika villkor beroende på familjekonstellation, och detta är något som påverkar många människor i deras vardagsliv på ett sätt som enkelt skulle kunna undvikas.

Det finns också möjligheter att underlätta arbetet runt om i Sveriges kommuner, vilket kan spara resurser.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern och regeringen att omsätta utredningen i ett lagförslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-19 Överlämnad: 2020-02-19 Anmäld: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga