Utredningen om medicinska åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2022/23:264 av Frida Tånghag (V)

Frida Tånghag (V)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

De metoder som används för att genomföra medicinska åldersbedömningar i asylprocessen har mött kraftig kritik under lång tid. Redan 2017 kom larm om brister i de metoder som används, och kritiken mot regeringens och ansvariga myndigheters ovilja att agera har sedan dess tilltagit. Rättsläkare har lämnat Rättsmedicinalverket (RMV) – den myndighet som är ansvarig för de medicinska åldersbedömningarna – i protest mot att myndigheten håller fast vid en rättsosäker metod. Svenska och internationella experter och statistiker har riktat allvarlig kritik mot RMV:s agerande.

Efter att Svenska Läkaresällskapet, Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Barnläkarföreningen krävt en utredning av metoderna meddelade regeringen i april 2019 att en utredning skulle tillsättas. I juni 2020 tillsatte den dåvarande regeringen utredningen Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (dir. 2020:64).

Vänsterpartiet har länge krävt en granskning av de metoder som används och att de kompletteras med en barnläkares bedömning av barnets psykosociala utveckling och allmänna mognad.

I december 2022 lade den nuvarande regeringen ned utredningen, utan att kommunicera eller tydligt motivera beslutet. Utredningens slutbetänkande skulle bland annat innehålla en studie där de metoder RMV använder testas på personer med känd ålder samt titta vidare på den centrala frågan om hur undersökningsresultat bör presenteras för att tolkas korrekt.

Den starka och välbefogade misstron mot de medicinska åldersbedömningarna måste tas på allvar. Det handlar om tilltron till våra myndigheter och den grundläggande rättssäkerheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Varför har statsrådet och regeringen beslutat att lägga ned utredningen Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (dir. 2020:64)?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-01-24 Överlämnad: 2023-01-24 Anmäld: 2023-01-25 Svarsdatum: 2023-02-01 Sista svarsdatum: 2023-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.