utredningsarbetet om skatteregler för idrottsföreningar

Skriftlig fråga 2003/04:1490 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 4 augusti

Fråga 2003/04:1490

av Anne-Marie Ekström (fp) till finansminister Bosse Ringholm om utredningsarbetet om skatteregler för idrottsföreningar

I stället för att ägna sin tid åt den verksamhet som är syftet med föreningen tvingas idrottsföreningar och andra ideella föreningar i stället att lägga ned alltmer tid och kraft på att hålla reda på komplicerade skatteregler.

Därför är det välkommet att den sedan länge efterfrågade utredningen om skatteregler för idrottsföreningar nu äntligen är på gång. Men än verkar det dock inte klarlagt vilka som ska ingå i utredningsarbetet. I direktivet till kommande utredning anges att en kommitté ska utreda problemen men på regeringens hemsida står det att en särskild utredare nu utsetts.

Ideella föreningar är en viktig del av samhället, många är engagerade i dem, och därför är det viktigt att utredningen vilar på parlamentarisk grund, så att samtliga riksdagspartier garanteras insyn i utredningsarbetet. I ett interpellationssvar till undertecknad svarade finansministern att utredningen ska innehålla parlamentariska inslag men han uppgav dock aldrig på vilket sätt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern vilka åtgärder finansministern tänker vidta för att utredningsarbetet kommer att följa det ursprungliga direktivet, det vill säga att en kommitté tillsätts, och vilka de parlamentariska inslagen kommer att bli i utredningsarbetet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-04 Besvarad: 2004-08-18 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-18)