Utreseförbudets funktion

Skriftlig fråga 2020/21:3539 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I SVT:s Rapportsändning den 25 augusti togs problematiken upp kring utreseförbudet i den nya lagen för att förhindra att flickor och unga kvinnor utsätts för tvångsgifte eller könsstympning i annat land. Tillämpningen har visat att utreseförbudet inte fått större genomslag och att endast 28 flickor har erhållit utreseförbud.

Föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (Gapf) menar att flickor förs ut på löpande band med myndigheternas vetskap. Det förekommer noteringar hos socialtjänsten om kända risker för flickor samt att många flickor lever i rädsla för att bli bortförda. Även Nationella kompetensteamet lyfte upp att betydligt fler flickor än de 28 stycken är i behov av skydd från utresa. Vidare togs upp att lagen inte använts en enda gång i Stockholm trots att de flesta samtal från rädda flickor i riskzonen finns just i Stockholm.

Argument lyftes i sändningen om att en ny lag kräver längre tids etablering, bland annat för att tjänstemän ska hinna utbildas. Justitie- och migrationsministern uttalade att antalet som skyddats från utresa, 28 stycken, är ett stort antal och att regeringen lyckats med lagstiftningen.

Att flickor förs utomlands för giftermål trots utreseförbudet, att många flickor är rädda för utförsel, att myndigheter har vetskap och noteringar om risker för vissa flickor utan att något görs, det är ett misslyckande. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att verka för kraftfullare agerande till förmån för flickor som riskerar att föras ut ur landet för exempelvis giftermål?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-27 Överlämnad: 2021-08-30 Anmäld: 2021-09-02 Svarsdatum: 2021-09-13 Sista svarsdatum: 2021-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga