Utrikesdepartementets hantering av svenskar på flykt undan Hizbollahs raketer

Skriftlig fråga 2005/06:1988 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 9 augusti

Fråga 2005/06:1988 av Annelie Enochson (kd) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Utrikesdepartementets hantering av svenskar på flykt undan Hizbollahs raketer

Den svensk-israeliska familjen Skibinski befann sig i mitten av juli hemma på semester i norra Israel, tolv kilometer från gränsen till Libanon. Efter det att Hizbollah utan förvarning initierat raketangreppet mot civila i Israel tvingades de att fly efter att ha spenderat några nätter och dagar i skyddsrum.

Hjälpen från svenska ambassaden var mycket begränsad. De fick inga anvisningar från UD i Tel Aviv och inte heller någon information om hur flyende svensk-israeler skulle behandlas . För att kunna ta sig hem fick Camilla ta ett lån via Utrikesdepartementet för att få råd att köpa biljetter till Sverige. Låneansökan var hon tvungen att få faxad till sig och sedan faxa tillbaka, vilket innebar att hon tvingades att ge sig ut i bombregnet för att hitta en fax. Informationen till drabbade svensk-israeler var enligt drabbade oklar och inkonsekvent. Regeringskansliets anvisningar till libaneser i samma situation var dock både tydligare och generösare. Svenska staten har hittills evakuerat 1 300 svenskar från Libanon med specialchartrade plan och förstärkt personell kapacitet vid konsulatet i Beirut. Tusentals svenskar i Libanon har evakuerats på svenska statens bekostnad, medan offer för terrorbombningarna i Israel fått betala allt själva.

Camilla Skibinski uppskattar att det fortfarande bor några hundra svenskar i norra Israel som kan ha behov av evakuering. Men förändras inte UD:s inkonsekventa behandling får de klara sig själva då bomber som faller över israeler inte tycks bedömas vara lika allvarliga som bomber över libaneser. Min fråga till ansvarig minister är således:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att UD ska behandla drabbade på båda sidor lika?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-09 Besvarad: 2006-08-23 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-23)