Utrikesdepartementets utlämning av handlingar

Skriftlig fråga 2018/19:557 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sveriges år i FN:s säkerhetsråd har delvis skuggats av kritiken mot den kampanj för omkring 27 miljoner kronor som syftade till att ge Sverige en av de tillfälliga medlemsplatserna. Kampanjen skulle enligt regeringen präglas av transparens, men den resulterade i stället i hemlighetsmakeri.

Justitieombudsmannen (JO) har riktat skarp kritik mot Utrikesdepartementet för att departementet inte vidtagit de åtgärder som krävs när förfrågningar om att lämna ut handlingar har hanterats. Enligt medierna vill JO veta vad Utrikesdepartementet gör för att sluta arbeta på ett sätt som strider mot grundlagen.

När utrikesminister Margot Wallström frågades ut i riksdagens konstitutionsutskott i april i år om Utrikesdepartementets hantering av handlingar i samband med utvärderingen av den så kallade säkerhetsrådskampanjen lovade utrikesministern bättring vad gäller att följa grundlagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur ämnar regeringen förbättra hanteringen av förfrågningar om att lämna ut handlingar på Utrikesdepartementet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga