Utrikesministerns uttalande i samband med högnivåbesök från Iran

Skriftlig fråga 2018/19:918 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Värderingar bör vara kärnan i all politik, även utrikespolitiken. Samtal och diplomati tillhör de viktigaste verktygen i utrikespolitiken, men för en regering som stoltserar med att föra en feministisk utrikespolitik bör det vara särskilt viktigt att inte låta längtan att hitta samförstånd gå så långt att man kompromissar bort sina värderingar.

I samband med högnivåbesöket av Irans utrikesminister har det blivit uppmärksammat i medierna att Irans utrikesminister vägrade hälsa på utrikesminister Margot Wallström genom att skaka hand.

Det går naturligtvis inte att tvinga någon som inte vill hälsa på kvinnor genom att skaka hand att göra det, men det går att kritisera agerandet. Det valde regeringen inte att göra. I stället för att kritisera agerandet valde utrikesminister Margot Wallström att släta över och helt bortse från värderingarna som ligger bakom agerandet med det felaktiga och absurda påståendet iranier hälsar inte genom att skaka i hand. Det skickar signalen att regeringen är beredd att helt kompromissa bort sina feministiska värderingar i diplomatin. Det rimliga hade varit att beklaga agerandet och framför allt fördöma de icke-feministiska värderingar som ligger bakom valet att inte hälsa på kvinnor genom att skaka hand. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Varför valde ministern och den feministiska regeringen inte att mer kraftfullt markera mot Irans politik mot kvinnor i samband med högnivåbesöket?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-27 Överlämnad: 2019-08-28 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11
Svar på skriftlig fråga