Utrikesministerns uttalande om danska turister

Skriftlig fråga 2019/20:1719 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Mycket har hänt i Sverige under våren då vi fått en skjuts in i lågkonjunkturen av pandemin. Priset som Sverige har fått betala för att regeringen valt att följa Folkhälsomyndighetens experiment i stället för den internationella expertisen har inte bara kostat oss tusentals liv, det kostar även omkring 316 miljoner kronor om dagen (enligt branschorganisationen Visita) i uteblivna turismintäkter när flertalet länder avråder från resor hit. Mot bakgrund av det fullständiga fiasko som regeringens påstådda coronastrategi utgör är det kanske viktigare än någonsin tidigare att Sverige som varumärke vårdas och att vi försöker bygga upp det förtroende som regeringen har raserat igen.

Utrikesministerns deltagande i den tyska tv-kanalen Deutsche Welle har som bekant uppmärksammats då ministern inte bara far med osanning om läget i Sverige utan även har en framtoning som närmast kan beskrivas som provokativ och arrogant. Till följd av detta, och att medverkan troligtvis skadat Sveriges anseende, är det lätt att förvänta sig bättring från ministern.

Tyvärr har utrikesministern snarare fortsatt agera på ett sätt som riskerar skada Sveriges anseende. I Dagens Nyheter hävdade ministern att svenskar inkommit med riktigt många klagomål via mejl om att danska turister skötte sig illa. Enligt ministern, som enligt tidningen godkänt citatet, handlade klagomålen om att besökarna från vårt södra grannland inte håller avstånd och flyttar runt bord på serveringar. Det må vara sant att enskilda turister, hur få de än är i år, ibland sköter sig illa. Vad som är märkligt är dock att den minister som ansvarar för just diplomatiska relationer kommer med detta påstående.

Historien blir inte bättre av att uppgiften kan kontrolleras, eftersom ministerns inkommande mejl är offentliga handlingar varför danska medier har begärt ut mejlen. Vad fann då de danska journalisterna? Ett enda mejl gav uttryck åt att danska gäster inte hållit tillräckligt avstånd. Hur detta enstaka mejl i utrikesministerns värld kunde sammanfattas som riktigt många är naturligtvis märkligt men också att ministern pekar ut danska turister som mindre skötsamma i ett läge där vi snarare bör välkomna dem.

Hela den här historien är pinsam för såväl regeringen som för vårt land. Det borde därför vara enkelt att redogöra för vad som faktiskt har hänt och varför man valt att uttala sig som utrikesministern har gjort. Det är inte konstigt att man frågar sig hur utrikesministern tror att den här typen av uttalanden, sanna eller inte, förbättrar Sveriges attraktivitet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Har ministern en strategi när hon genomför intervjuer för att säkerställa att de förbättrar Sveriges anseende och hur ser i sådana fall strategin ut, och kommer ministern att redogöra för sitt uttalande om danska turister?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-01 Överlämnad: 2020-07-02 Besvarad: 2020-07-16 Sista svarsdatum: 2020-07-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga