utrotningshotade kor

Skriftlig fråga 1999/2000:1338 av Mikaelsson, Maggi (v)

Mikaelsson, Maggi (v)

den 22 augusti

Fråga 1999/2000:1338

av Maggi Mikaelsson (v) till jordbruksminister Margareta Winberg om utrotningshotade kor

I ett nordiskt projekt inom Nordiska genbanken görs en DNA-baserad studie av mjölkboskapsrasernas släktskap. Syftet är bl.a. att ge ett bättre underlag för bedömning av graden av genetisk likhet mellan raserna, så att raser med stor sannolikhet för gemensamt ursprung kan ges det stöd som behövs för att säkerställa deras fortlevnad. I en doktorsavhandling publicerad i augusti 1999, vid Universitetet i Joensuu har Juha Kantanen funnit likheter och gemensamt ursprung mellan nordiska mjölkkoraser som skiljer sig från den indelning som i Sverige berättigar till miljöstöd för bevarande av utrotningshotade husdjursraser.

T.ex. utgår i dag miljöstöd för korsningar mellan västfinsk boskap och rödkulla, två raser som enligt Kantanen inte har ett gemensamt ursprung, medan korsningar mellan t.ex. västfinsk boskap och svensk fjällras inte berättigar till stöd trots att de enligt nämnda avhandling har ett gemensamt genetiskt ursprung.

Mot bakgrund av nya forskningsrön synes den indelning av mjölkkoraser, som i dag ligger till grund för miljöstöd för utrotningshotade husdjursraser behöva bli föremål för en översyn.

Jag vill därför fråga jordbruksministern om hon är beredd att göra en översyn över vilka raser och raskorsningar som ska berättiga till miljöstöd för utrotningshotade husdjursraser.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarad: 2000-09-04 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-04)