Utstörning av mobiltrafik vid bombhot

Skriftlig fråga 2005/06:1887 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 27 juni

Fråga 2005/06:1887 av Sten Tolgfors (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Utstörning av mobiltrafik vid bombhot

Att polisen kan störa ut mobiltelefontrafiken i samband med bombhot eller efter att ett attentat har genomförts är viktigt för allmänhetens och räddningspersonals säkerhet. Likväl kan detta inte ske i Sverige i dag, eftersom både utrustning och utbildning saknas.

I går försågs en person i Tensta med ett bombälte, tänkt att utlösas via mobiltelefon. När två pendeltåg sprängdes av terrorister i Madrid för ett par år sedan placerade terroristerna ut bomber, satta att utlösas via mobiltelefon.

Terrorister kan agera så att man försöker locka många människor till en plats med en första explosion, för att sedan spränga bomber för att skada räddningsarbetare. Likaså kan terrorister invänta ett utvalt offer på en plats och därefter utlösa en bomb via mobilen.

Regeringen bör snarast lämna förslag till lagändringar som möjliggör för polisen att störa ut mobiltelefontrafik i samband med akuta brottssituationer som bombhot. Det finns inga integritetsskäl som talar emot en lagändring.

Vilka konkreta åtgärder avser justitieministern att vidta för att möjliggöra utstörning av mobiltelefontrafik i samband med bombhot och pågående brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)