Uttagsskatt för vindkraftskooperativ

Skriftlig fråga 2008/09:1225 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 11 september

Fråga

2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ

av Krister Örnfjäder (s)

till finansminister Anders Borg (m)

De senaste åren har vi sett hur lokala vindkraftsanläggningar har etablerats runt omkring i landet. Ofta har det skett i form av kooperativ eftersom många uppfattar det som en enkel och smidig lösning för gemensamt ägande. Det var en ägandeform som har bidragit till en ökning av vindkraftsproducerad el.

I början av året framkom det att Skatteverket avsåg att förändra beskattningen av vindkraftskooperativ. Vindkraftskooperativen skulle betala uttagsskatt på mellanskillnaden mellan marknadspriset och ett rabatterat pris. De ekonomiska fördelarna med ett kooperativt ägande kommer att minska på grund av uttagsskatten, vilket i sin tur leder till att antalet kooperativ kommer att minska, vilket motverkar en mer miljövänlig produktion av el.

Jag vill därför fråga finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att befria vindkraftskooperativen från uttagsskatt.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)