uttalande av svensk ambassadör

Skriftlig fråga 2004/05:1979 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 1 juli

Fråga 2005/06:1979

av Sten Tolgfors (m) till utrikesminister Laila Freivalds om uttalande av svensk ambassadör

I en intervju om våld mot kvinnor gör den svenska ambassadören i Brasilien Margareta Winberg gällande att ökat våld mot kvinnor i Sverige skulle ha ett samband med ökad jämställdhet i arbetslivet. Det ena skulle vara svenska mäns reaktion på det andra.

"Svenskarna slår kvinnorna för att visa dem att de fortfarande bestämmer över dem, trots att de förlorat makten över kvinnorna utanför hemmet." Ambassadör Margaretha Winberg i tidningen Veja, refererad i Dagens Nyheter.

Uttalandena i tidningen Veja måste antingen ses som ett uttryck för regeringens officiella politiska linje. Då måste detta klargöras och regeringen får svara för det i den inrikespolitiska debatten. Alternativt utgör uttalandena ett allvarligt övertramp från en enskild företrädare för Sverige och då måste detta klargöras. Uppgiften för en svensk ambassadör kan knappast vara att baktala Sverige.

Vad avser utrikesministern att göra för att klargöra om ambassadör Margareta Winbergs uttalanden har stöd av den svenska regeringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-07-01 Besvarad: 2005-07-15 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-15)