Uttalande från den etiopisk-ortodoxa kyrkan

Skriftlig fråga 2020/21:3395 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den 22 juli gick i tidningen Dagen att ta del av mycket uppseende uppgifter om den etiopisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Bland annat har rapporterats att dess ärkebiskop har uppmanat trossamfundets medlemmar att skänka pengar till de soldater som anklagas begå självmordet i Etiopiens norra region Tigray. Detta har väckt anstöt hos personer med bakgrund i regionen.

Dessutom har ärkebiskopen uttryckt nedsättande åsikter i samma brev om västerlänningar, bland annat: ”Vi befinner oss i en tid där interna och externa krafter har rest sig mot vårt land Etiopien. Vår ärkefiende västerlänningarna har för avsikt att ta ifrån oss vår frihet och skada vår enhet. I namn av humanitär hjälp försöker de trycka ner oss etiopier.” Enligt Dagen är det så brevet inleds och fortsättningsvis skriver den tidigare nämnda biskopen vidare att vita människor hotar Etiopien. Detta torde anspela på att Amerikas förenta stater har aviserat indragna stöd till landet på grund av de etniska övergrepp som sker i Tigray på tigreaner.

Till saken hör att den etiopisk-ortodoxa kyrkan är bidragsberättigade genom stödet från myndigheten Statens stöd till trossamfund. År 2020 fick trossamfundet över 800 000 kr i statliga stöd. Vi moderater har länge efterfrågat nya och skärpta demokrativillkor, något som regeringen dessvärre har sagt nej till med hänvisning att det har skjutits upp på grund av en ytterligare utredning med hänvisning till dataskyddsförordningen.

Med anledning av det anförda vill jag ställa följande fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av de uttalanden den ledande företrädaren för etiopisk-ortodoxa kyrkan uttalande gjort, sett mot bakgrund av gällande demokrativillkor?Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-07-28 Överlämnad: 2021-08-02 Besvarad: 2021-08-12 Sista svarsdatum: 2021-08-16 Anmäld: 2021-08-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga