Utvärdering av åldersblandad undervisning

Skriftlig fråga 2005/06:1629 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 16 maj

Fråga 2005/06:1629 av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Utvärdering av åldersblandad undervisning

Vem bär ansvar för att det sker en utvärdering av de pedagogiska effekterna och resultaten av ålderblandad undervisning? Skolverket och Utbildningsdepartementet skyller på varandra med resultat att ingen utvärdering sker. Detta är allvarligt eftersom ålderblandad undervisning är en aktuell fråga i flera kommuner, som Laxå. Nerikes Allehanda återger den 12 maj en dialog mellan Utbildningsdepartementet och Skolverket som måste beskrivas som en politisk parodi.

Skolverket: ”Prata med utbildningsdepartementet eller skolministern om varför vi inte fått något uppdrag att utreda saken.”

Skolministerns pressekreterare: ”Det är Skolverkets uppdrag.”

Skolverket: ”Nu blir jag jätteförvånad! … Det här är ju obegripligt … Menar de att vi fått ett sådant uppdrag?”

”Nej, men att det ingår i det ordinarie uppdraget", säger Nerikes Allehandas journalist.

”Att vi skulle ha förstått att vi ska göra det utan att de sagt att vi ska göra det? Ja, du …”, svarar Skolverket.

Regeringen måste nu ta initiativ för att klargöra Skolverkets uppdrag gällande utvärdering av åldersblandad undervisning.

Avser skolministern att ge Skolverket i uppdrag att utreda de pedagogiska effekterna och resultaten av ålderblandad undervisning och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-16 Anmäld: 2006-05-16 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)