utvärdering av avregleringens effekter

Skriftlig fråga 2002/03:1271 av Svensson Smith, Karin (v)

Svensson Smith, Karin (v)

den 30 juli

Fråga 2002/03:1271

av Karin Svensson Smith (v) till näringsminister Leif Pagrotsky om utvärdering av avregleringens effekter

SEKO, fackförbundet för anställda inom service och kommunikation, ska enligt uppgift från dem själva (lämnad av deras ordförande Janne Rudén vid avregleringsseminariet i Visby den 10 juli i år) ha tillsänt Näringsdepartementet ett brev i april 2003. I brevet efterfrågas den utvärdering av avregleringen inom infrastrukturområdet som dåvarande näringsminister Björn Rosengren aviserade i juni 2002. Vänsterpartiet har genom riksdagsmotioner föreslagit att de konsekvenser som avregleringen och bolagiseringen av SJ och Posten har fått ska utvärderas. Detta med avseende på kvaliteten för resenärerna och postkunderna, tillgängligheten för funktionshindrade, effekter för statens finanser, möjlighet att uppnå miljömålen samt arbetssituationen för de anställda.

SEKO har ännu inte fått svar på sitt brev.

Avser näringsministern att ge besked om en eventuell utvärdering av avregleringens och bolagiseringens effekter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-07-30 Besvarad: 2003-08-27 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-27)