Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden

Skriftlig fråga 2009/10:1030 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 27 september

Fråga

2009/10:1030 Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden

av Ronny Olander (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Den 1 juli 2009 trädde den avreglering av apoteksmarknaden i kraft som den borgerliga regeringen tidigare beslutat om.

Konkurrensverket och Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen på apoteksmarknaden i samband med den pågående avregleringen. I myndigheternas uppdrag ingår bland annat att uppmärksamma problem som riskerar att motverka målsättningen om en väl fungerande avreglerad apoteksmarknad, särskilt vad gäller service, tillgänglighet och priser. Myndigheternas uppdrag ska vara avslutat den 31 december 2010.

Mot denna bakgrund är min fråga till socialministern:

Vilka åtgärder är socialministern beredd att vidta om det av utvärderingen visar sig att avregleringen lett till problem och brister när det gäller service, tillgänglighet och priser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-09-27 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-06 Svar anmält: 2010-10-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-06)