Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen

Skriftlig fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm (FP)

Barbro Westerholm (FP)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnade i juni i år sin rapport om elektronisk förskrivning av läkemedel. De förordar att elektronisk förskrivning ska vara huvudregel men att andra förskrivningssätt ska kunna användas till exempel vid driftsstopp eller förskrivning till patienter som saknar svenskt personnummer.

Många av de lösningar Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslagit är beroende av utvecklingen av den nationella ordinationsdatabasen (NOD). Denna utveckling har nu avstannat beroende på att regleringen kring patientinformationshanteringen måste förtydligas.

Min fråga till statsrådet Gabriel Wikström är därför:

Hur avser statsrådet och regeringen att gå vidare för att NOD ska kunna etableras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-08-07 Överlämnad: 2015-08-07 Besvarad: 2015-08-21 Sista svarsdatum: 2015-08-21 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga