Utvecklingen av GSS/K

Skriftlig fråga 2020/21:274 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I den av regeringen nyss överlämnade proposition Totalförsvaret 2021–2025 framgår att behovet av de tidvis och kontinuerligt tjänstgörande gruppbefälen, soldaterna och sjömännen bedöms av regeringen att minska. Det till följd av att pliktpersonal i mobiliseringsförband ökar.

I samma proposition konstaterar regeringen att stående förband med anställd personal (GSS/K) är viktiga för att snabbt kunna möta hot och lösa uppgifter innan övriga krigsorganisationen mobiliserats. En motsägelse anser jag som tvärtom ser ett minst lika stort behov av både kontinuerligt och tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur mycket, det vill säga i antal, ser ministern att behovet av GSS/K och GSS/T minskar, och inom vilken tidsram?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-22 Överlämnad: 2020-10-22 Anmäld: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga