Utvecklingssamarbete för mänskliga rättigheter också för homosexuella i Irak

Skriftlig fråga 2008/09:1196 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 september

Fråga

2008/09:1196 Utvecklingssamarbete för mänskliga rättigheter också för homosexuella i Irak

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Regeringen har nyligen beslutat om en ny samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Irak. Den ska vara styrande för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak fram till och med 2014.

Mänskliga rättigheter är en av sektorerna som strategin koncentreras till. I strategin står bland annat att läsa att Sverige ska föra en kontinuerlig dialog med irakiska myndigheter på olika plan för att främja demokratiska värderingar och bidra till ett ökat politiskt engagemang för mänskliga rättigheter. Kvinnors och barns situation ska i denna dialog särskilt uppmärksammas – liksom andra grupper som riskerar utsatthet. Jag vill dock uppmärksamma att inget uttalat skrivs om HBT-personers stora utsatthet. Den 17 augusti presenterade Human Rights Watch en rapport som visar på en förfärande verklighet för homosexuella i Irak. Rapporten heter De vill utplåna oss. Mord, tortyr, sexuell läggning och genus i Irak.

Milisgrupper som exempelvis Ahl al-Haq – sanningens folk – pekas ut. Men HRW pekar även på att såväl polis som rättsvårdande myndigheter väljer att titta bort i stället för att agera. Det finns även belägg för att polis direkt deltagit i bortrövande av och mord på homosexuella i Irak. Man kan inte bortse från stöd till tortyr och mord på homosexuella också från högre politiskt och religiöst håll. Rättslöshet och skyddslöshet pågår samtidigt som hundratals homosexuella dödas.

Avser statsrådet att verka för att arbetet för att stärka också homosexuellas rättigheter ska utgöra en del av Sveriges utvecklingssamarbete med Irak?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-02 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-09 Svar anmält: 2009-09-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-09)