Utvidgat ROT och RUT

Skriftlig fråga 2013/14:459 av Ericson, Jan (M)

Ericson, Jan (M)

den 28 februari

Fråga

2013/14:459 Utvidgat ROT och RUT

av Jan Ericson (M)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Det råder ingen tvekan om att ROT- och RUT-avdragen varit en stor framgång. Utvärderingar visar att de skapat nya företag och nya jobb, att svartjobben har minskat och att hushållen har fått ökat ekonomiskt utrymme att köpa tjänster. Utvärderingar visar också att reformerna statsfinansiellt kostar väldigt lite (kanske inget alls?) eftersom nya skatteintäkter kompenserar för skatterabatten.

Det finns många olika förslag från främst allianspolitiker om nya varianter på samma tema. REP-avdrag för hushållsnära reparationer (elektronik, vitvaror och så vidare) skulle kunna skapa massor av nya jobb och dessutom motverka köp-slit-och-släng-samhället. RIT-avdrag för olika it-tjänster skulle också kunna skapa jobb och samtidigt underlätta för den som behöver hjälp för att kunna ta del av vårt digitaliserade samhälle. Även andra varianter har diskuterats i samhällsdebatten.

Jag vill fråga näringsministern följande.

Finns det någon beredskap att utvidga ROT- och RUT-avdragen när det statsfinansiella läget så medger, och görs det några kalkyler eller beräkningar på Näringsdepartementet av vad nya reformer skulle kunna tänkas medföra när det gäller nya jobb och vad det eventuellt skulle kosta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-28 Anmäld: 2014-03-04 Besvarad: 2014-03-12 Svar anmält: 2014-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-12)