Utvisning av asylsökande som har konverterat till kristendomen

Skriftlig fråga 2012/13:385 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 13 mars

Fråga

2012/13:385 Utvisning av asylsökande som har konverterat till kristendomen

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Jag vill börja med att konstatera att jag är fullt medveten om statsrådets begränsade möjlighet att kommentera enskilda ärenden, vilket jag heller inte begär med min skriftliga fråga. Min fråga är i stället av principiell karaktär.

I Västerås finns en 26-årig iransk kille som heter Eddie Sajedi. Han har konverterat från islam till kristendomen. Han är praktiserande kristen i en av Västerås kristna församlingar. Jag nämner honom för att visa att jag inte beskriver ett fingerat ärende.

Som statsrådet väl känner till är det enligt iransk lagstiftning förbjudet att lämna islam. Detta bekräftades senast av det iranska parlamentet 2008. Migrationsverket och migrationsdomstolen har beslutat att Eddie Sajedi ska utvisas till Iran. Europadomstolen har anfört att kristna konvertiter inte ska skickas tillbaka till Iran.

Min fråga till statsrådet är:

Hur ser statsrådet på den här typen av fall, där vi har personer som lämnat sin ursprungliga religion islam och konverterat till kristendomen och uppenbarligen kan få utvisningsbeslut till länder som förbjudit konvertering från islam, och anser statsrådet att det kan finnas skäl att genomföra förändringar i den svenska migrationslagstiftningen med anledning av den här typen av fall?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-13 Anmäld: 2013-03-13 Besvarad: 2013-03-20 Svar anmält: 2013-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-20)