Utvisning till Afghanistan av barn utan föräldrar

Skriftlig fråga 2013/14:688 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

till Statsrådet Tobias Billström (M)

 

European Return Platform for Unaccompanied Minors, Erpum, är ett projekt som syftar till att möjliggöra utvisning till Afghanistan av barn utan föräldrar. I Erpum deltar Sverige, Nederländerna, Norge och Storbritannien.

Den danska tidningen Politiken uppger i en artikel den 10 juni i år att Erpum ska läggas ned vid halvårsskiftet, då Sverige och de andra staterna bakom projektet trots flera års ansträngningar inte har lyckats komma överens med myndigheterna i Afghanistan om projektets tekniska utformning.

Det är dock inte säkert att Migrationsverket därmed kommer att lägga ned försöken att teckna avtal med myndigheterna i Afghanistan. Att förhandlingarna nu strandat behöver inte betyda att Sverige släpper ambitionen att hitta former för att kunna avvisa barn utan föräldrar till Afghanistan. En möjlighet som nämns i artikeln i Politiken är att enskilda länder inleder bilaterala eller multilaterala förhandlingar med den nya regeringen i Afghanistan när den är på plats i höst.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tobias Billström:

Avser statsrådet att ge Migrationsverket i uppdrag att fortsätta sina ansträngningar att hitta former för att kunna utvisa ensamkommande barn till Afghanistan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Besvarad: 1899-01-01 Inlämnad: 2014-06-16 Överlämnad: 2014-06-16 Anmäld: 2014-06-17 Sista svarsdatum: 2014-06-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga