Utvisningar

Skriftlig fråga 2019/20:978 av Adam Marttinen (SD)

Adam Marttinen (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För fyra år sedan uttalade inrikesminister Anders Ygeman att 80 000 asylsökande som fått avslag på sin ansökan skulle utvisas.

Mina frågor till justitite- och migrationsminister Morgan Johansson, som handlar explicit om antalet utvisningar utifrån de tre angivna punkterna nedan och inte om regeringens arbete i övrigt, är:

 

Hur många av dessa 80 000 har lämnat landet frivilligt respektive genom tvång, hur många personer som har fått avslag på asylansökan har tillkommit under de senaste fyra åren och vilka åtgärder vidtar ministern för att säkerställa att dessa personer utvisas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-02-12 Överlämnad: 2020-02-18 Anmäld: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-26 Svarsdatum: 2020-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga