Vaccin för gränspendlare

Skriftlig fråga 2020/21:2721 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Under eftermiddagen den 28 april arrangerade Nordiska rådets svenska delegation ett digitalt seminarium med temat ”Gränshinder i Norden i pandemins spår – långsiktiga konsekvenser och lösningar.”

På mötet fick vi bland annat höra svenska medborgare som drabbats på olika sätt av de restriktioner som satts upp mellan de nordiska länderna. Till en början var också den norska och den svenska samarbetsministern med på mötet. Tyvärr kunde de inte delta på hela mötet och fick således inte all information som delgavs.

I en senare del av mötet deltog representanter för de regionala gränstjänsterna och berättade att Grensetjänsten i Morokulien mottagit rapporter om svenskar som nu är tvingade att stanna kvar i Norge för att få komma på jobb och därmed inte kan ta emot vaccin. De har alltså fått tid för vaccin, men om de åker hem kan de inte komma tillbaka på jobb igen då de antingen är veckopendlare eller egna företagare och de norska reglerna inte medger återinträde. Det går inte ens att komma tillbaka efter att ha åkt hem för att ta vaccin mot den pandemi vi bekämpar. Detta är åter igen ett bevis på att många av de restriktioner som satts upp inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i verkligheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Avser statsrådet att skyndsamt ta kontakt med Norges justitieminister Monica Mæland för att påtala detta gränshinder och göra det statsrådet kan för att det ska lösas omgående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-29 Överlämnad: 2021-04-29 Anmäld: 2021-04-30 Svarsdatum: 2021-05-12 Sista svarsdatum: 2021-05-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga