Vaccin mot covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:1991 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under gårdagen publicerades i SVT en nyhet om att vaccinering av ett specifikt parti med Astra Zenecas vaccin stoppas efter att flera personer drabbats av akuta allergiska reaktioner i samband med vaccinering mot covid-19. Beslutet ska ha fattats i samråd mellan Smittskydd Västra Götaland och Läkemedelsverket. Information om detta finns dock inte att tillgå varken på Folkhälsomyndighetens eller Läkemedelsverkets hemsidor.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Har biverkningar i form av exempelvis allergiska rektioner eller andra allvarliga hälsotillstånd av det specifika vaccinet, eller något av de övriga, registrerats i övriga landet, och hur avser ministern att säkerställa att vaccineringen kan fortgå på ett hälsosäkert sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-26 Överlämnad: 2021-02-26 Anmäld: 2021-03-02 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga