Vaccinationsbevis

Skriftlig fråga 2021/22:455 av John E. Weinerhall (M)

John E. Weinerhall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sedan den 1 december krävs nu vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare utan att begränsningar behöver tillämpas. Vaccinationsbevis är ett viktigt verktyg för att förhindra smittspridning och inte minst för att förhindra att ovaccinerade samlas i folktäta sammanhang och därmed kan sprida samt utsättas för covid-19. Dessutom innebär detta ett skydd för dem som av olika anledningar inte kan ta vaccinet.

Däremot riskerar det nu tillämpade regelverket att många människor stängs ute från offentliga sammankomster trots att de är fullvaccinerade. Det rör sig exempelvis om svenska medborgare som har arbetat, studerat eller varit bosatta utanför Europeiska unionen och där fått sina två doser. Dessa kan inte få ett covidbevis. Detsamma gäller personer som av olika anledningar har fått en dos i Sverige och en dos i ett annat EU-land. Ytterligare en grupp är de som kommer från icke EU-länder och har fått två doser av ett av europeiska läkemedelsmyndigheten godkänt vaccin men som inte har ett europeiskt covidbevis. Det kan röra sig om utbytesstudenter, affärsresenärer eller besökare i Sverige. Alla dessa grupper hamnar nu i kläm med det nya vaccinationsbeviset. Ytterligare bekymmersamt blir detta om vaccinationsbevisen utvidgas till att omfatta fler verksamheter såsom gym och restauranger.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fullvaccinerade med ett av EU:s läkemedelsmyndighet godkänt vaccin inte ska diskrimineras i tillämpningen av den nya förordningsbestämmelsen om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-02 Överlämnad: 2021-12-03 Anmäld: 2021-12-07 Svarsdatum: 2021-12-15 Sista svarsdatum: 2021-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga