Vaccinering mot pneumokocker

Skriftlig fråga 2005/06:1621 av Bargholtz, Helena (fp)

Bargholtz, Helena (fp)

den 16 maj

Fråga 2005/06:1621 av Helena Bargholtz (fp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Vaccinering mot pneumokocker

VLT innehöll häromdagen en artikel om en 15 månader gammal baby som led av blodförgiftning och hjärnhinneinflammation orsakade av pneumokockbakterier. Hon dog trots att man satte in intensivvårdsinsatser. Mamman hade ringt till barnakuten i Västerås totalt sex gånger. Hon fick rådet att ge babyn Alvedon, och söka familjeläkare om besvären fortsatte. Hon fick aldrig rådet att komma in med barnet till akuten. Först när flickan fick småkramper rekommenderades mamman att ringa efter ambulans och komma in till kliniken. Trots intensivvårdsinsatser blev babyn sämre. Hon fördes till Astrid Lindgrens barnsjukhus och avled där. Detta är en djupt tragisk händelse som aktualiserar frågan om att skyndsamt lyfta in pneumokockvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Jag tog i höstas upp denna fråga i en interpellation till Morgan Johansson. Då hade två små flickor i Helsingborg avlidit efter pneumokockinfektioner. Folkhälsoministern svarade att han har en dialog med expertmyndigheten för att se om det har tillkommit information som gör att vi måste utvidga de vaccinationsprogram som redan finns till att även omfatta pneumokockbakterier.

Det har hunnit gå ett halvår. Under utredningstiden riskerar vi fler dödsfall bland barn samt ett antal barn som förväntas bli döva eller få andra svåra komplikationer. Från och med den 1 juli i år ingår vaccin mot pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet i Norge. Hälso- och omsorgsminister Sylvia Brustad är stolt över denna åtgärd.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ge små barn i Sverige samma skydd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-16 Anmäld: 2006-05-16 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)