Väg 225

Skriftlig fråga 2016/17:1846 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Nynäshamn är en port mot Östersjön och har betydande sjöfart. Sjöfarten utvecklas dessutom i snabb takt genom nya containerhamnen Norvik. Redan i dag finns sjötransporter till Gotland, Gdansk och Ventspils samt internationella kryssningsfartyg. Sjöfarten bidrar dock till att den tunga trafiken ökar. I brist på en tvärförbindelse som Tvärförbindelse Södertörn belastas länsväg 225 av tunga transporter. Om Tvärförbindelse Södertörn försenas eller stoppas blir läget än svårare. Vägen är inte ur trafiksäkerhetssynpunkt anpassad för den tunga trafiken.  Det kan stundtals komma uppemot 10–15 lastbilar efter varandra. Vissa delar av vägen har skarpa kurvor, och vägbredden är bitvis mindre än sju meter. Gående och cyklister har svårt att använda väg 225 av trafiksäkerhetsskäl. Enligt olycksstatistik är väg 225 drabbad av flera dödsolyckor och svåra olyckor.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka trafiksäkerheten på väg 225?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-25 Överlämnad: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-11 Sista svarsdatum: 2017-09-11
Svar på skriftlig fråga