Vägar för bistånd till Kurdistan

Skriftlig fråga 2005/06:2136 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 15 september

Fråga 2005/06:2136 av Gustav Fridolin (mp) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Vägar för bistånd till Kurdistan

Drygt tolvhundra barnböcker som sänts som bistånd med destination Batman i norra Kurdistan är oklarerade i den turkiska tullen. Böckerna är skrivna av kända svenska barnboksförfattare och översatta till kurdiska. De är sända genom ett Sidafinansierat projekt.

Den Sverigebaserade kurdiska barnrättsorganisation som ordnade försändelsen, Komak, riskerar nu att utsättas för såväl trakasserier som våld i Turkiet och den svenska regeringen bör därför av såväl bistånds- som människorättsskäl agera i frågan. Även Turkiets förhandlingar om medlemskap i EU aktualiserar alla frågor om brott mot de mänskliga rättigheterna i landet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesministern vilka åtgärder han avser att vidta för att svenskt bistånd av denna typ ska kunna nå fram till kurdiska barn.

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-15 Förfallen: 2006-09-26 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.