vägen mellan Vellinge och Trelleborg

Skriftlig fråga 2001/02:1440 av Berggren, Inga (m)

Berggren, Inga (m)

den 24 juli

Fråga 2001/02:1440

av Inga Berggren (m) till näringsminister Björn Rosengren om vägen mellan Vellinge och Trelleborg

Europaväg E6/E22 sträckningen Vellinge@Trelleborg är ännu inte utbyggd som motorväg. På denna den sydligaste delen av E6/E22 går en stor del av Sveriges export via Trelleborgs hamn, Sveriges andra i godston räknat.

En utbyggnad av denna sträcka ska enligt beslutad nationell vägplan påbörjas under perioden 2002@2004. Ett krav är dock att regeringen tillåtlighetsprövar projektet enligt miljöbalken. Det är hög tid för en sådan prövning. Enligt uppgift har Vägverket i dagarna överlämnat ärendet för prövning till regeringen. Regeringen bör omedelbart pröva projektet, samt besluta om medelstilldelningen. Därigenom kan sträckningen förverkligas enligt gällande beslutad nationell plan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förverkliga projektet under perioden 2002@2004?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarad: 2002-08-06 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-06)