vägskyltar mot Danmark

Skriftlig fråga 1999/2000:1013 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 25 maj

Fråga 1999/2000:1013

av Kenneth Lantz (kd) till näringsminister Björn Rosengren om vägskyltar mot Danmark

Inför broöppningen den 1 juli 2000 mellan Malmö och Köpenhamn sätter Vägverket upp nya skyltar. På Ringvägen kring Malmö skyltas inte bara Öresundsbron utan dessutom Köpenhamn med avstånd. Detta är inte unikt i Sverige. Det finns sedan tidigare liknande skyltar i Göteborg och Arboga med uppgift om både väg och avstånd till Oslo.

Vägskyltar i Sverige ska enligt Vägverket ej lämna uppgift om alternativa färdvägar och olika avstånd till vissa orter. Detta är motsägelsefullt eftersom det redan i dag finns dylika skyltar till Stockholm. Dessa skyltar finns i Arboga och enligt uppgift vid Vättern, i Blekinge samt Östergötland. Detta är inte fel ty upplysning är viktigt. Trafikanter har rätt att kräva tydlig information om avstånd och alternativ resväg.

Enligt uppgift från Vägverket möjliggörs inte skyltning av befintliga vägar mot Danmark på ett, enligt min mening, demokratiskt och rättvist sätt. Trafikanter undanhålls information om lämpliga och alternativa vägar till sitt resmål.

Det är rimligt att trafikanter som kommer norrifrån och färdas mot Köpenhamn erhåller tydlig information om alternativa resvägar till Danmark. Denna information bör i god tid upplysa trafikanterna om befintliga alternativ avseende avstånd och färdsätt för att nå Danmark.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att trafikanter från Sverige ska få tydlig information om alternativa färdsätt och avstånd till Köpenhamn?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-05-25 Anmäld: 2000-05-30 Besvarad: 2000-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-31)