Vägsträckan på E 18/E 20, Örebro-Arboga

Skriftlig fråga 2005/06:1484 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 27 april

Fråga 2005/06:1484 av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Vägsträckan på E 18/E 20, Örebro@Arboga

Den tidigare sträckningen av vägen mellan Örebro och Arboga var under många år svårt olycksdrabbad. Dessvärre gäller detta också den nya vägsträckningen. Flera mycket allvarliga avkörningsolyckor har inträffat. Statistiken visar att E 18 fortfarande är en farlig väg.

Jag har flera gånger i frågor till regeringen lyft fram att det finns flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder som är nödvändiga att genomföra. Betydande sträckor av motorvägen saknar mitträcke, vilket gör att bilar som färdas i hög fart kan komma över på motsatt körbana. Körfälten separeras av en smal remsa av gräs, med en lägre jordvall, som dock är möjlig för bilar att passera. Konsekvenserna av sådana högfartskollisioner som därmed kan inträffa på E 18/E 20 lär vara fullkomligt förödande.

Vägen saknar också sidoräcken för att hindra avåkningar. Flera av de allvarliga olyckor som ägt rum på E 18 mellan Örebro och Arboga har varit just avkörningsolyckor.

För att höja trafiksäkerheten på E 18/E 20 mellan Örebro och Arboga bör vägen snarast förses med såväl sido- som mitträcken.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att höja trafiksäkerheten på E 18/E 20 mellan Örebro och Arboga, och när kommer åtgärderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-27 Anmäld: 2006-04-27 Besvarad: 2006-05-04 Svar anmält: 2006-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-04)