Vägverkets forskningsmedel

Skriftlig fråga 2008/09:575 av Nilsson, Pia (s)

Nilsson, Pia (s)

den 5 februari

Fråga

2008/09:575 Vägverkets forskningsmedel

av Pia Nilsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I Östersund anordnades nyligen en mässa om väghållning, där Vägverkets generaldirektör redogjorde för verkets planer på att bli världsmästare i drift och underhåll.

Vid en paneldebatt föreslog en riksdagsledamot att Vägverkets satsningar på utveckling måste kopplas närmare branschen. Han föreslog att hälften av Vägverkets pengar till forskning skulle ske på företag i samarbete med Mittuniversitetet i Östersund. Enligt tidningsuppgifter tolkade han generaldirektörens svar på inlägget som ett löfte om att det skulle bli så.

Behovet av forskning är stort, inte minst nu i en lågkonjunktur. Många nyare högskolor och universitet är i stort behov av resurser för att kunna utveckla sin verksamhet och de skulle välkomna möjligheten att kunna bilda ett nationellt centrum för fordon och fordonsforskning.

Detta borde intressera fler orter med lång erfarenhet av fordonstillverkning.

Därför väcker dessa tidningsuppgifter frågor om hur fördelning av forskningsmedel går till. Räcker det med att tala med en generaldirektör för att kunna ta del av statliga forskningsanslag?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fler högskolor och universitet får tillgång till Vägverkets forskningsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-05 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-12 Svar anmält: 2009-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-12)