Våld i samkönade relationer

Skriftlig fråga 2007/08:1642 av Markström, Elisebeht (s)

Markström, Elisebeht (s)

den 11 september

Fråga

2007/08:1642 Våld i samkönade relationer

av Elisebeht Markström (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Den senaste satsningen som följer av Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer berör endast i en bisats hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer, trots att just de frågorna betonades i handlingsplanen.

I satsningen för att utveckla samverkan mellan myndigheterna, som regeringsbeslut IJ 1711 JÄM behandlar, framhålls att satsningen gäller mäns våld mot kvinnor medan de två övriga områdena hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer återfinns som en klart underordnad fråga. Risken med regeringens schablonmässiga sätt att uttrycka sig är uppenbar. Arbetet med de två nyare områdena riskerar även fortsättningsvis att förbli eftersatt när regeringen väljer att inte lyfta fram utan snarare tona ned behovet av att satsningarna också måste inkludera arbetet med hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Detta är djupt olyckligt. Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka åtgärder planerar statsrådet för att bibringa kommunerna uppfattningen att regeringen i enlighet med handlingsplanen avser att utvecklingsarbetet också ska inkludera hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2008-09-11 Inlämnad: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)