Våld och övergrepp mot barn

Skriftlig fråga 2020/21:2035 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen presenterade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Barnombudsmannen en analys av barns och ungas utsatthet. Analysen visade att nära hälften av alla som gick i årskurs 9 hade blivit utsatta för brott under 2019. Det gällde misshandel, sexualbrott, rån, hot eller stöldbrott.

Att utsättas för brott kan få svåra konsekvenser för en ung människa. En tredjedel av alla unga mellan 16 och 24 år uppgav att de kände sig otrygga när de var i sitt eget bostadsområde på kvällarna. Detta begränsar livet för unga människor och försämrar deras livskvalitet.

Samhället kan aldrig acceptera att unga människor utsätts för brott, inte heller att brottsligheten begränsar och förstör mångas liv.

Barnombudsmannen efterfrågar att konkreta och evidensbaserade åtgärder tas fram på nationell, kommunal och regional nivå för att stoppa våld och övergrepp mot barn.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern att ta fram konkreta och evidensbaserade åtgärder på nationell, kommunal och regional nivå för att stoppa våld och övergrepp mot barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-02 Överlämnad: 2021-03-03 Anmäld: 2021-03-04 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga