Valhemligheten för synskadade

Skriftlig fråga 2017/18:1630 av Laila Naraghi (S)

Laila Naraghi (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Valhemligheten är central i en demokrati. Den borde gälla alla fullt ut, inklusive personer med synnedsättning, men tyvärr måste personer med synnedsättning i dag be om hjälp för att kunna personrösta.

Under mandatperioden har konstitutionsutskottet understrukit vikten av att en lösning av frågan om valhemlighet för personer med synnedsättning kommer på plats före de allmänna valen 2022. Justitieminister Morgan Johansson har tidigare uppgivit att frågan är under beredning i Regeringskansliet. 

Så här inför årets valdag vill jag mot ovanstående bakgrund fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur går arbetet på Regeringskansliet med att hitta en lösning på frågan om valhemlighet för personer med synnedsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-24 Överlämnad: 2018-08-27 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-10 Sista svarsdatum: 2018-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga