Väntetid för att få tillstånd för kamerabevakning

Skriftlig fråga 2019/20:2144 av Louise Meijer (M)

Louise Meijer (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna vill öka möjligheterna till kamerabevakning i kommuner och regioner genom slopad tillståndsplikt för dessa aktörer att sätta upp kameror. Den slopade tillståndsplikt för kamerabevakning för bland annat polisen som trädde i kraft i år är välkommen men inte tillräcklig.

Regeringen har själv beskrivit kamerabevakning som effektiv i brottsutredande syfte men även att det kan ha förebyggande effekter på till exempel narkotikabrottsligheten vid allmänna platser som torg och parker. Kamerabevakning kan också leda till ökad trygghet och få fler människor att vistas på offentliga platser.

Handläggningstiden hos Datainspektionen för att få tillstånd för kamerabevakning är lång. I vanliga fall är den runt sex månader men nu måste kommuner vänta upp till tolv månader på ett beslut. Det är inte rimligt att det ska ta så lång tid att fatta beslut i så pass viktiga frågor för tryggheten runt om i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att korta ned handläggningstiden för kameratillstånd för kommuner och regioner?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-07 Överlämnad: 2020-09-08 Anmäld: 2020-09-09 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga