Väntetid för körkortsprov

Skriftlig fråga 2019/20:1939 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Med anledning av coronapandemin tog Trafikverket beslut att under våren avboka förarprov och teoriprov för B-körkort. Nu har det blivit en stor eftersläpning och lång kö till proven. I snitt är det tre månaders väntetid för teoriprov och uppkörning.

I nuläget har Stockholm längst köer, och i den kö som kallas omprovskön finns tider först i januari 2021. Eftersom stockholmarna uppmanas att i möjligaste mån undvika kollektivtrafik väljer fler att ta bilen till arbete och studier. Då måste det fungera att kunna ta körkort i tid.

Med anledning av detta önskar jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma till rätta med problemen kring växande köer för B-körkort?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-12 Överlämnad: 2020-08-12 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-26 Sista svarsdatum: 2020-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga