Väntetid vid mammografi

Skriftlig fråga 2017/18:1641 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Den 1 juli 2016 blev det avgiftsfritt för alla mellan 40 och 74 år att få genomgå screening för bröstcancer med mammografi.

Regeringen beskriver syftet i sin proposition 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. Syftet med avgiftsfriheten var att öka deltagandet i strukturerade mammografiundersökningar, vilket ansågs särskilt angeläget för kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper.

Statistik och siffror visar att regeringen missat sitt syfte med sitt förslag om avgiftsfri mammografi.

Regeringen borde ha prioriterat personalbristen och vårdköerna även på detta område. Vårdköerna beror inte på söktrycket från kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vad gör regeringen åt de långa väntetiderna på området?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-09-05 Överlämnad: 2018-09-07 Besvarad: 2018-09-19 Sista svarsdatum: 2018-09-19 Anmäld: 2018-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga