Vanvård av djurparksdjur

Skriftlig fråga 2019/20:1396 av Angelika Bengtsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den 18 maj rapporterade bland annat Expressen om vanvård av djur på Skansen. Skansen får årligen ungefär 73,5 miljoner kronor från statens kulturbudget och är världens äldsta friluftsmuseum. Skansen är ett populärt och uppskattat turistmål, både bland stockholmare och bland utländska turister.

Skansen har i uppdrag att upprätthålla utbildning, forskning och artbevarande. När man har ansvar för djurhållning medföljer särskilda skyldigheter. Djuren har ingen egen röst att försvara sig med.

Nyligen kunde vi ta del av Skansens rop efter ekonomisk hjälp på grund av utebliven inkomst från entréavgifter till följd av restriktioner med anledning av coronapandemin. Publiken hörsammade detta, och efter några dagar hade Skansen fått in 3 miljoner kronor. Det visar vilket värde Skansen har för sin publik; museet är ett uppskattat besöksmål. Men oavsett vilket ekonomiskt läge man befinner sig i får aldrig någonsin djurens komfort komma i kläm eller åsidosättas.

Eftersom Skansen har djur på sitt museum har man även ett särskilt ansvar för att djuren inte ska komma till skada. Det har nu rapporterats om tortyrliknande händelser med djuren samt utdragna avlivningar. Det är helt oacceptabelt, oavsett vilken form en djurpark bedrivs i.

Eftersom en stor del av Skansens intäkter kommer från statens kulturbudget vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind följande: 

 

Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta för att statliga medel inte ska delas ut till djurparker som utsätter djur för lidande eller skada?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-20 Överlämnad: 2020-05-22 Anmäld: 2020-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.