vapenembargot mot Folkrepubliken Kina

Skriftlig fråga 2003/04:1585 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 31 augusti

Fråga 2003/04:1585

av Sten Tolgfors (m) till utrikesminister Laila Freivalds om vapenembargot mot Folkrepubliken Kina

Ända sedan massakern på Himmelska fridens torg 1989 har EU-länderna upprätthållit ett vapenexportembargo gentemot Folkrepubliken Kina. Detta embargo bör kvarstå, så länge Kina kränker mänskliga fri- och rättigheter och hotar grannar militärt. Europaparlamentet har också antagit en resolution om att embargot ska fortgå.

Risken är annars att europeiska vapen skulle användas för internt förtryck eller hot mot grannar. Detta vore direkt kontraproduktivt för den utrikespolitik EU bör föra.

Sedan förra året vill dock Tyskland och Frankrike att embargot ska upphävas. Om EU lyfter vapenexportembargot mot Folkrepubliken Kina är risken stor att Ryssland släpper sina begränsningar för export till Kina av den mest kvalificerade vapenteknologin. EU bör tvärtom inleda en dialog för att förmå också Ryssland att avstå från eller begränsa vapenförsäljningen till Kina.

Det är av största vikt för den regionala säkerheten i Ostasien att EU inte häver embargot. Sverige bör helt motsätta sig sådana förslag.

Hur avser utrikesministern att agera för att hindra att EU-ländernas nuvarande vapenexportembargo gentemot Folkrepubliken Kina avskaffas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-31 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-14)