Vapenexport till Thailand efter militärkupp

Skriftlig fråga 2013/14:644 av Bodil Ceballos (MP)

Bodil Ceballos (MP)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Militärkuppen i Thailand den 22 maj har mötts av starka reaktioner från USA, EU och FN. Från officiellt svenskt håll har det varit mer återhållsamma reaktioner. Utrikesminister Carl Bildt lyckades få ut en tweet på 133 tecken där han uttrycker ett avståndstagande och en förhoppning om återgång till konstitutionellt styre.

Från amerikanskt håll säger utrikesminister Kerry att man ska se över sitt militära samarbete med Thailand efter militärkuppen. Då Thailand är en av de enskilt viktigaste exportmarknaderna för svensk vapenindustri är utrikesministerns milda kritik talande. Moderata ministrar brukar ha svårt att kritisera brott mot mänskliga rättigheter och mot demokratin då svenska vapenaffärer krockar med våra grundläggande utrikespolitiska värderingar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern om han anser att det krävs någon översyn av det svenska militära samarbetet efter förra veckans militärkupp i Thailand.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-29 Besvarad: 2014-06-04 Sista svarsdatum: 2014-06-04
Svar på skriftlig fråga