Vapenlagen

Skriftlig fråga 2017/18:1595 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Vid ett antal tillfällen har jägare fått avslag på sina licensansökningar med motiveringen att det repetergevär ansökan gäller är alltför militärlikt och därför inte lämpligt för jaktändamål. Gevären ifråga har bland annat varit utrustade med vikbar kolv och pistolgrepp. Tidigare har gevär av samma typ godkänts av Polisen i delar av landet, men myndigheten har sedan dess gått ut med direktiv om totalstopp för licens för jakt på den aktuella modellen. Utan att gevärsmodellen har förändrat utseende eller prestanda.

Kolven på geväret är inte en licenspliktig vapendel vilket innebär att det i teorin går att bygga om ett godkänt gevär så att det får samma attribut som geväret som nu stoppats av polisen, utan att det är olagligt. Huruvida kolven är vikbar eller inte, eller om det är utrustat med pistolgrepp, påverkar inte gevärets prestanda. Sammantaget ger det en bild av ett regelverk som ger utrymme för en stor portion godtycklighet, samtidigt som det är tandlöst eftersom det utan att bryta mot lagen går att kringgå det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förtydliga lagstiftningen gällande utformningen av jaktgevär?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-31 Överlämnad: 2018-07-31 Anmäld: 2018-08-09 Sista svarsdatum: 2018-08-14 Svarsdatum: 2018-08-16
Svar på skriftlig fråga