Vård- och omsorgsutbildningen

Skriftlig fråga 2020/21:3243 av Gudrun Brunegård (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Riktlinjerna för såväl den nuvarande vård- och omsorgsutbildningen som den som träder i kraft den 1 juli 2021 är tydliga. För vuxna som inte fullföljt nuvarande utbildning utan behöver komplettera med kurser inom det nya systemet finns dock inga tydliga övergångsregler. Enligt Skolverket är det upp till varje rektor att avgöra hur individernas studier ska planeras. Risken är överhängande att likvärdighet i bedömningarna inte kan upprätthållas.

Detta är en viktig fråga då det uttalade syftet med att göra om utbildningen är att skapa en nationellt sammanhållen utbildning med ett yrkespaket som ger ökad likvärdighet och förutsättningar för en skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Utbildningen genomgår en stor förändring då sju nya ämnen skapas, fem revideras och fem upphävs. Innehållet i dessa flyttas till de andra ämnena.

För dem som börjar utbildningen efter den 1 juli är utbildningen standardiserad, men för dem som hamnar “mellan systemen” uppstår frågetecken. Det enda underlag för bedömningen som Skolverket har tillhandahållit är en förteckning över kurser som ”till stor del har överensstämmande innehåll” i det gamla och nya systemet.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vad kommer att göras för att säkerställa att det nationellt blir en likvärdig bedömning av vilka kurser som behövs för att komplettera en delvis slutförd utbildning från den gamla vård- och omsorgsutbildningen med kurser från det nya systemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-16 Överlämnad: 2021-06-16 Anmäld: 2021-06-17 Svarsdatum: 2021-06-23 Sista svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga