Vård av cancersjuka barn

Skriftlig fråga 2005/06:766 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 10 januari

Fråga 2005/06:766 av Sten Tolgfors (m) till socialminister Berit Andnor (s)

Vård av cancersjuka barn

Den cancersjuke fyraåringen Petters mamma har flera gånger av Försäkringskassan nekats nya föräldradagar, som skulle möjliggöra för henne att vara med under Petters behandling. Det är absurt, en fyraåring kan inte genomgå cellgiftsbehandling ensam.

Barnleukemi bedöms inte av Försäkringskassan innebära ”en omedelbar fara för barnets liv”. Men utan behandling är barnleukemi en dödlig sjukdom.

När lagen (1962:381) om allmän försäkring förändrades för ett år sedan skrevs skälen för förslaget vara: ”Mot denna bakgrund föreslås att tillfällig föräldrapenning skall kunna betalas ut under ett obegränsat antal dagar för vård av ett så svårt sjukt barn att det föreligger ett påtagligt hot mot barnets liv.” ”Det innebär att det i normalfallet bör föreligga en i tiden omedelbar fara för barnets liv.”

Dessa formuleringar i lagens förarbeten utestänger vissa föräldrar till cancersjuka barn från ersättning. Lag och förarbeten måste förändras så att de också omfattar barn under långvarig medicinsk behandling.

När avser socialministern att förändra lag och förarbeten så att föräldrar till barn under långvarig medicinsk behandling omfattas av obegränsat antal föräldradagar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-10 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-24 Svar anmält: 2006-01-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-24)